เกี่ยวกับเบลล่า

อดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายที่พบก้อนมะเร็งในหัวใจ (โอกาสพบ 1 % ของโลก) คีโมมาแล้ว 26 ครัง ฉายแสง 18 ครั้ง ผ่าตัดใหญ่ 2 ครั้ง

ผ่าตัดเล็กนับไม่ถ้วนและปัจจุบันโรคสงบแล้ว

ต้องการตั้งเพจนี้ขึ้นมาเพื่ออยากถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิค ข้อคิด ในการใช้ชีวิตอยู่กับมะเร็งเป็นเวลา 3 ปี อยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์และเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับญาติและผู้ป่วยท่านอื่นๆ รวมถึงให้คนทั่วไปให้ตระหนักถึงภัยเงียบใกล้ตัวและหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองกันมากขึ้นค่ะ

หมายเหตุ : เนื้อหาจากเจ้าของเพจและข้อคิดเห็นต่างๆจากผู้ป่วยท่านอื่น เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์เท่านั้น ไม่สามารถใช้ไปอ้างอิงในการรักษาทางการแพทย์ได้ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นในแต่ละเคสต้องแล้วแต่แพทย์เป็นผู้พิจารณาค่ะ